Spotkanie klas patronackich z przedstawicielami Signify

18 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Signify Poland Sp. z o.o. z klasami technikum mechatronicznego: 3Mp i 3Ng, które objęte zostały patronatem zakładu. Spotkanie było wynikiem porozumienia pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem, które oficjalnie podpisane zostało we wrześniu 2021 r. Na mocy porozumienia ufundowane będzie stypendium dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego, nasi uczniowie będą mogli odbywać praktykę na terenie Signify, uczestniczyć w organizowanych przez zakład spotkaniach, wykładach prowadzonych przez najlepszych specjalistów, konkursach, a także brać udział w wizytach na terenie przedsiębiorstwa. W efekcie – nasi uczniowie i absolwenci będą mogli otrzymać ofertę stażu bądź pracy.

Spotkanie rozpoczęło się zaprezentowaniem Signify – międzynarodowej korporacji, która niedawno otworzyła w Pile nowy, czwarty już zakład – Zakład Opraw Oświetleniowych. Następnie uczniowie technikum mechatronicznego mieli możliwość wysłuchania ciekawego wykładu przeprowadzonego przez specjalistę Signify na temat zastosowania  promieniowania UV-C do uzdatniania wody, powietrza oraz dezynfekcji powietrza. Dowiedzieliśmy się, że praca w Signify to również praca badawcza, dotycząca takich ważnych i aktualnych kwestii jak wpływ promieniowania na deaktywację wirusów powodujących COVID-19.

Hanna Ciesielska