Spotkanie pracodawców z maturzystami z technikum mechatronicznego, mechanicznego i technikum pojazdów samochodowych

Kolejne spotkanie z pracodawcami za nami! Dzisiaj (23.03.br.) z uczniami klas maturalnych technikum mechatronicznego, mechanicznego i technikum pojazdów  samochodowych spotkali się przedstawiciele czterech firm, które oferują ciekawą i dającą możliwości rozwoju pracę w regionie: Signify Poland Sp. z o.o., SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o., Exalo Drilling Spółka Akcyjna i DWJ Narzędziownia CNC Sp. z o.o. Zaproszeni goście zapoznali nas z działalnością firm, ich strukturą oraz możliwościami zatrudnienia. Następnie odpowiadali na liczne pytania uczniów, dotyczące rekrutacji,  możliwości  rozwoju zawodowego oraz różnych aspektów związanych z pracą w zakładzie.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie dla naszych maturzystów cennym źródłem informacji, które ułatwi wybór własnej ścieżki zawodowej. Na pewno uczniowie zyskali  świadomość możliwości, jakie stwarza wybrany przez nich zawód.

Bardzo dziękujemy firmom: Signify Poland Sp. z o.o., SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o., Exalo Drilling Spółka Akcyjna oraz DWJ Narzędziownia CNC Sp. z o.o. za udział w spotkaniu, zaangażowanie i udzielane szkole wsparcie.