Spotkanie z SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o.

W poniedziałek28 marca 2022 r. uczniowie klas technikum pojazdów samochodowych: 4P i 3Sp spotkali się z przedstawicielem firmy SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o., będącej jednym z wiodących międzynarodowych producentów zespołów i komponentów związanych z podwoziem, głównie do przyczep i samochodów ciężarowych. Siedziba firmy znajduje się w Bessenbach, a centralne biuro obecnie mieści się w Pile. Pan Rafał Paczyński –  kierownik serwisu zaprezentował profil firmy, jej pozycję na arenie międzynarodowej oraz przyszłościowy zakres usług.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie i liczymy na dalszą współpracę z firmą.