STUDNIÓWKA 2022

Uczniowie klas czwartych, którzy zadeklarowali udział w studniówce, zgodnie z decyzją komitetu organizacyjnego przy Radzie Rodziców proszeni są o wpłaty na konto:

31 8937 0007 0015 5915 2000 0010 – Nadnotecki Bank Spółdzielczy O/Piła

W tytule przelewu proszę podać „Studniówka 2022”  imię i nazwisko oraz klasę uczestnika z ewentualnym dopiskiem „+ osoba towarzysząca”.