Stwórz grę, poznaj wynalazki!

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na stworzenie gry komputerowej na temat „Polskie wynalazczynie i wynalazcy, którzy odnieśli sukces w kraju lub za granicą”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki

Prace konkursowe można wykonać w formie:

 1. prezentacji ciekawego pomysłu na grę,
 2. stworzyć, zaprogramować gotową grę.

Konkurs odbywa się na dwóch etapach:

1. wojewódzkim,
2. ogólnopolskim.

Każda z dwóch kategorii na każdym etapie będzie oceniana na dwóch poziomach edukacyjnych:

 1. podstawowym,
 2. ponadpodstawowym,   wynikającym z typu szkoły, do jakiej chodzą uczestnicy konkursu.

W konkursie biorą udział zespoły od 2 do 4 uczniów z jednej szkoły w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami danej szkoły.

Prace należy zgłaszać od 1 lutego 2024 roku do 1 marca 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/

Przykładowe platformy do wykonania pracy.