Stypendium akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10 Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.
Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.

Link do strony: http://www.fejj.pl
Link do Regulaminu: https://www.fejj.pl/pierwszyrok/Home/Terms?pId=1&eId=8