Stypendium dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego

W ramach Porozumienia z Signify Poland Sp. z o.o. podczas uroczystości szkolnych
inaugurujących rok szkolny 2022/2023 przedstawiciel zakładu – Pan Tomasz Woźniak – Plan Manager ogłosił decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjne dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych w Pile.

Stypendium w wysokości 1.000 zł netto miesięcznie przez okres 12 miesięcy otrzyma uczeń klasy 4Mp – Jakub Danielewicz.

Stypendium przyznawane jest na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla ucznia technikum mechatronicznego i wypłacane ze środków przyznanych przez Signify Poland Sp. z o.o.
Jakubowi gratulujemy, a naszemu partnerskiemu zakładowi dziękujemy za ogromne wsparcie!