Stypendium dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego

Przypominamy, że ramach Porozumienia z Signify Poland Sp. z o.o., zawartego w dniu 23.09.2021 r., już po raz kolejny ufundowane zostanie stypendium motywacyjne dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych w Pile. Regulamin określający zasady przyznania stypendium wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium uczniowie technikum mechatronicznego składają do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, w terminie 3 dni od Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (tj. do 22 czerwca 2023 r.). Najlepszy uczeń będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł. od września 2023 r., przez okres 12 miesięcy.

W roku szkolnym 2022/2023 stypendystą Signify był Jakub Danielewicz z kl. 4Mp.