Stypendium dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych

Przypominamy, że ramach Porozumienia z SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. w Pile, zawartego w dniu 30.08.2022 r., ufundowane zostanie stypendium motywacyjne dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Pile. Regulamin określający zasady przyznania stypendium wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium uczniowie technikum  pojazdów samochodowych składają do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, w terminie 3 dni od Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (tj. do 22 czerwca 2023 r.). Najlepszy uczeń będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł. od września 2023 r., przez okres 12 miesięcy.