Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium przyznawane jest dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Warunki otrzymywania stypendium

  1. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w szkole  ( odpowiedzialny pedagog szkolny) wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie  (nieprzekraczalny termin 20.09.2020r.)
  2. Stypendium jest przyznawane corocznie.
  3. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się w poniższym linku ;

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym


Wioletta Szumańska