Szczęśliwy Numer

Od 23.09.2020 tzw. Szczęśliwy Numer jest wyświetlany w dzienniku elektronicznym – osobno dla Technikum i Szkoły Branżowej. Widoczny jest od godz. 8:00. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.
W module Dziennik uczeń posiadający szczęśliwy numer jest wyróżniany zielonym kolorem na kartach Frekwencja oraz Oceny.