SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

Za kilkanaście dni będziemy obchodzić 80. rocznicę zwycięskiej dla Polaków bitwy o Monte Cassino. Z tej okazji nauczyciele historii Mechanika ogłaszają konkurs na e-plakat związany z tym wydarzeniem.

Szczegóły w regulaminie:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA E-PLAKAT POŚWIĘCONY 80. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO

1. Cele konkursu:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,
  • motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach.

2. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

4. Każdy uczestnik konkursu powinien samodzielnie wykonać jeden e-plakat poświęcony 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

5. Plakat może być wykonany w dowolnym programie graficznym i powinien być zapisany w formacie .JPG.

6. W nazwie pliku z plakatem powinny być zawarte imię, nazwisko i klasa autora pracy.

7. E-plakaty należy przesłać e-mailem nauczycielom historii do środy 22 maja 2024 roku: molejnik@zst.pila.pl      morzechowski@zst.pila.pl   wkrajewski@zst.pila.pl

8. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną i artystyczną e-plakatów oraz oryginalność, pomysłowość i estetykę ich wykonania. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy konkursu.

9. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają dodatkowe oceny bieżące z historii lub historii i teraźniejszości.

10. Laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Jury może przyznać również wyróżnienia