Ubezpieczenie NNW 2022/2023

1.Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

 

2. Zasady zgłaszania świadczeń (przewodnik z adresami oraz nr telefonu, pod którymi można zgłaszać wnioski o wypłatę odszkodowania)

 

3. Zasady opłaty składki ubezpieczeniowej -Termin płatności minął 01.10.2022r. Do końca grudnia 2022r. można opłacić składkę w następujący sposób:

  1.  Wchodzimy na stronę Kancelarii i kopiujemy do przeglądarki link, 
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2. Należy wpisać nr ID klienta: elfvy
3. Pobieramy Ogólne Warunki Ubezpieczenia
4. Zaznaczamy oświadczenia
5. Wybieramy wariant ubezpieczenia (10 wariantów do wyboru)
6. Wpisujemy dane rodzica (klikamy zapisz)
7. Wpisujemy dane dziecka (klikamy zapisz)
8. Zaznaczamy zgody
9. Przechodzimy do płatności internetowej poprzez: PayU, blik lub stronę internetową swojego banku
10. Potwierdzenie (certyfikat) polisy przychodzi na wskazany adres mailowy

Do ubezpieczenia można przystąpić do końca grudnia 2022r.

 

4. Skrócony opis warunków ubezpieczenia (opis od poz. 1 do poz. 26 wybranych wariantów)

 

5. Ogólne warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu (niniejsze OWU stanowią podstawę uregulowań niniejszej umowy ubezpieczenia – definicje, zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, prosimy o zapoznanie się z zapisami OWU przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu)


6. Postanowienia dodatkowe (wynegocjowane korzystniejsze zapisy oraz wysokości świadczeń odbiegające od standardowych uregulowań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).


 
 

Kalendarz