Warsztaty profilaktyczne „Wektory życia”

            W dniach 6-11.12.2023r. odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów klasy 2K pt. „Wektory życia”, w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

Zajęcia te wpisują się w politykę prorodzinną Państwa i mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, a także pogłębienie, ugruntowanie i uaktualnienie zagadnień dotyczących zdrowia prokreacyjnego. Dzięki tym warsztatom młodzież miała okazję do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania:

  • Jaki wpływ na moją przyszłość mają dzisiaj podejmowane przeze mnie decyzje
    i zachowania?
  • Jak osiągnąć dojrzałość do miłości?
  • Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne?
  • Jak przygotować się do rodzicielstwa?
  • Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?

Miłość, udane życie rodzinne, dzieci, od wielu lat wskazywane są jako główne cele dążenia polskich 18-latków. Rzetelnie realizowane w szkole zajęcia o charakterze prorodzinnym mają duży wpływ na unikanie przez młodzież zachowań ryzykownych i przyjmowanie przez nią odpowiedzialnej postawy wobec małżeństwa i rodziny. Wektory życia to nowatorskie
i ciekawe zajęcia, zaprojektowane w formie warsztatów psychoedukacyjnych, oparte na różnorodnych grach edukacyjnych i bogato obudowane pomocami dydaktycznymi.