Warsztaty z pierwszej pomocy

W środę, 29 września, z inicjatywy jednego z rodziców w klasie 1i odwiedził nas ratownik medyczny, pan Dariusz Kopaczyk. Warsztaty prowadzone przez pana Dariusza dotyczyły zasad udzielania pierwszej pomocy i objęły klasy: 1I, 1M, 1CM, 1OPW oraz 2M. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu praktycznych rzeczy, na przykład: jak prawidłowo usztywnić kończyny z użyciem bandaża i chusty trójkątnej, jak ustalić pozycję boczną bezpieczną czy też jakie informacje należy przekazać w trakcie połączenia alarmowego w przypadku udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, nieoddychającej.  Warsztaty przebiegały w formie wzajemnej interakcji, dzięki czemu uczniowie mogli od razu zastosować zdobytą wiedzę, zaś pan ratownik zadbał o przyjazną i motywującą do działania atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu się wszystkich uczniów. Tego typu spotkania są zawsze mile widziane w naszej szkole, niewykluczone więc, że już w październiku kolejne klasy będą miały okazję wziąć w nich udział. Nauka udzielania pierwszej pomocy z pewnością ‚nie pójdzie w las’ a być może przyczyni się do uratowania ludzkiego życia. 


Joanna Markiewicz