Wizyta w ANS

14.12.2022r. Klasy 1M, 1A, 1CM, 2M, 2I, 4Sp odwiedziły ANS. Uczestniczyły w ciekawych wykładach na temat energetyków jako placebo XXI wieku oraz problemach agresji wśród młodzieży. Po wykładach młodzież została oprowadzona po niektórych wydziałach m.in. Wydział Mechaniki i Budownictwa oraz Wydział Kryminalistyki. Dziękujemy za zorganizowanie zajęć kierownikowi Katedry Pielęgniarstwa ANS w Pile pani dr Małgorzacie Lesińskiej -Sawickiej .