WIZYTA W MUZEUM OKRĘGOWYM

W ostatnim tygodniu maja młodzież z klasy 2M razem z profesorem Michałem Olejnikiem w pilskim Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica podziwiała wystawy stałe poświęcone dziejom Piły i regionu. Zwiedzający z dużym zainteresowaniem obejrzeli ekspozycje, które przybliżyły im historię naszej małej Ojczyzny.