Wojewódzki Konkurs  na fotografię po tytułem „ Nie daj szansy AIDS”.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie Wojewódzkim Konkursie  na fotografię pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”.

Celem konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób  przenoszonych drogą płciową.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Pracę należy wykonać w formie elektronicznej, w wersji czarno – białej  lub kolorowej. Pracę należy zapisać w formacie JPG lub PMG.

Dopuszcza się komputerową obróbkę pracy konkursowej w dowolnym graficznym oraz uzupełnienie jej o elementy graficzne. Należy pamiętać, że w konkursie mogą brać udział prace nienaruszające praw osób trzecich.  Przewidziane są nagrody rzeczowe.

Osoby chętne proszę zgłosić się do p. K. Senska, p. W. Szumańskiej.