Współpraca z Fundacja Ciszum

W dniach 27.03 do 31.03 młodzież naszej szkoły brała udział w zajęciach profilaktycznych w ramach Program wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Technicznych w Pile na rok szkolny 2023/2024 w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom. Młodzież dowiedziała się wielu przyczyn uzależnienia, czego unikać oraz jak radzić sobie ze stresem. Uczniowie poszerzyli swoją perspektywę dostrzegania negatywnych efektów używek.