Wycieczka integracyjna

W dniu 20 września klasy 1I, 1M oraz 2M udały się na wycieczkę integracyjną do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Mosir „Płotki” w Pile. Głównym założeniem wycieczki była możliwość integracji przy wspólnym ognisku oraz podczas zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Ponadto, celami wycieczki było budowanie zaufania pomiędzy członkami klas, rozwijanie umiejętności społecznych, czy kształtowanie pozytywnego stosunku do innych osób. Zrealizowano również cel poznawczy, czyli zapoznanie niektórych uczniów z ośrodkiem wypoczynkowym oraz pięknym jeziorem „Płotki”. Wszystkim uczniom i opiekunom pani Edycie Reselskiej i panu Wojtkowi Krajewskiemu oraz jednemu z rodziców pani Agnieszce Baszyńskiej serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji wycieczki. 

Wychowawcy klas 1I, 1M i 2M: Anna Zelent Serówka, Joanna Markiewicz, Krzysztof Olszewski.