Wyjście klasy 2 Ng do galerii sztuki w BWA i UP w Pile

21.05.2021 roku klasa 2 Ng po długiej nieobecności w pilskich placówkach upowszechniania kultury udała się w odwiedziny do galerii sztuki. W BWA i UP w Pile dwudziestu wykładowców Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu zaprezentowało wystawę swoich postaw artystycznych pod znamiennym tytułem „To co najbardziej proste wydaje się wygięte”. Uczniowie na lekcji wiedzy o kulturze obejrzeć mogli współczesne oblicze rozmaitych kierunków, trendów i poszukiwań artystycznych w sztuce w wydaniu nauczycieli akademickich, reprezentujących pierwszy i drugi wydział katedry malarstwa poznańskiego uniwersytetu. Na wystawie uwagę uczniów przyciągały: rysunki, obrazy, instalacje, prezentacje multimedialne, filmy, formalne i wizualne eksperymenty z materią. Oglądając wystawę, uczniowie fotografowali wybrane prace, by już na kolejnej lekcji móc zaprezentować ich metaforyczny i symboliczny sens, przypisując niesione przez nie przekazy do znanych im fragmentów rzeczywistości,  budzące w nich jednocześnie werbalne refleksje nad egzystencjalnym wymiarem ludzkości jako społecznej zbiorowości.

Danuta Rosa