Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec – lipiec 2021 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl nie wcześniej niż 31 sierpnia br.
W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą otrzymanego od wychowawcy klasy kodu aktywacyjnego.

Sprawdzenie wyników przez absolwentów możliwe będzie po zalogowaniu na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl (kwalifikacje dwuliterowe)bądź wserwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl (kwalifikacje jednoliterowe) za pomocą loginu i hasła, które zdający może odebrać w sekretariacie szkoły(loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują).

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół  w terminie do 08.09.2021 r. Dokumenty te odbierać można w sekretariacie szkoły 08.09.2021 r. od godz. 12.00.

Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 r. – w terminie do 15 września 2021 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.