Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec – lipiec 2022 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec – lipiec 2022 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl nie wcześniej niż 31 sierpnia br. od godz. 10.00
W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą kodu aktywacyjnego, który można odebrać w sekretariacie szkoły lub od 1 września br. od wychowawcy klasy.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego odbierać można w sekretariacie szkoły od 7 września br.

Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 r. – w terminie do 15 września 2022 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.