Wyniki egzaminów zawodowych z sesji lato 2023 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji lato 2023 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl nie wcześniej niż 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10.00.
W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą kodu aktywacyjnego, który można odebrać od wychowawcy klasy (kody i dane logowania należy zachować na następne sesje!)

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego odbierać można w sekretariacie szkoły od 7 września 2023 r.