Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń – luty 2021 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń – luty 2021 r. zdający (tegoroczni maturzyści) będą mogli sprawdzić na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl nie wcześniej niż 31 marca br. od godz. 10.00. W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą otrzymanego od wychowawcy klasy kodu aktywacyjnego.

Sprawdzenie własnych wyników przez absolwentów możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający może odebrać w sekretariacie szkoły   (loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują).

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół do 8 kwietnia 2021 r. Dokumenty te odbierać można w sekretariacie szkoły od 8 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00.

Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. – w terminie do 8 kwietnia 2021 r.

Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać podpisany skan deklaracji na: sekretariat@zst.pila.pl (sekretariat wysyła potwierdzenie otrzymania deklaracji).

Hanna Ciesielska