Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń – luty 2022 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń – luty 2022 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl nie wcześniej niż 31 marca br. od godz. 10.00
W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą kodu aktywacyjnego, otrzymanego w sierpniu – wrześniu 2021 r.

Wyniki można sprawdzić również w sekretariacie szkoły.

Sprawdzenie wyników przez absolwentów możliwe będzie po zalogowaniu na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl (kwalifikacje dwuliterowe)bądź wserwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl (kwalifikacje jednoliterowe) za pomocą loginu i hasła, które zdający może odebrać w sekretariacie szkoły(loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują).

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół  w terminie do 07.04.2022 r. Dokumenty te odbierać można w sekretariacie szkoły 07.04.2022 r. od godz. 10.00.

Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. – w terminie do 7 kwietnia 2022 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.

27 maja 2022 r.  – termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r. i zdadzą wszystkie egzaminy przypisane do danego zawodu.

Dyplomy będzie można odbierać w sekretariacie szkoły.