Wyniki egzaminów zawodowych z sesji zima 2023 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji zima 2023 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl  nie wcześniej niż 31 marca br. od godz. 10.00
W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą kodu aktywacyjnego, otrzymanego we wrześniu 2022 r.

Wyniki można sprawdzić również w sekretariacie szkoły.

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych lub informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół  w terminie do 07.04.2023 r. Dokumenty te odbierać można
w sekretariacie szkoły 07.04.2022 r. od godz. 10.00.

Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji lato 2023 r. – w terminie do 7 kwietnia 2023 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.

26 maja 2023 r.  – termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych  dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. i zdadzą wszystkie egzaminy przypisane do danego zawodu.

Dyplomy będzie można odbierać w sekretariacie szkoły.