X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO -MECHANIK NA PODIUM

Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego.

12 kwietnia 2022 odbył się II ETAP: finał powiatowy, w którym wzięło udział trzech uczniów z piątki z najlepszymi wynikami z pierwszego etapu. Finałowa piątka szkolna to: Jakub Kryszak, Tomasz Ptak, Jakub Nowak, Kacper Chojnowski oraz Jakub Kapidura.W finale udział wzięli:Jakub Kryszak, Tomasz Ptak i Jakub Kapidura.W konkursie wzięło udział 27 uczniów ze wszystkich szkół średnich Powiatu Pilskiego. Do piątki najlepszych w ścisłym finale zakwalifikowało się aż dwóch uczniów z naszej szkoły.Na podium stanął Jakub Kryszak zdobywając drugie miejsce, a Jakub Kapidura otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!!!!!

II etap konkursu polegał na rozwiązaniu trzydziestominutowego testu leksykalno-gramatycznego na poziomie zaawansowanym (B2/B2+), za który można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Pięciu uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów zakwalifikowało się do etapu ustnego, który sprawdza umiejętności oratorskie i komunikacyjne. Uczniowie przedstawili około pięciominutową ustną prezentację z wybranego przez siebie tematu z listy tematów załączonej do regulaminu, następnie odpowiadali na pytania publiczności i/lub członków komisji dotyczących wybranej tematyki. Uczestnik mógł uzyskać w tym etapie maksymalnie 30 punktów (15 pkt. ustna prezentacja – organizacja prezentacji, przekaz, argumentacja, spójność, słyszalność; 10 pkt. – reakcja; umiejętność uzasadnienia odpowiedzi na zadane pytania; 5pkt. – intonacja głosu, gestykulacja, kontakt z publicznością

Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który łącznie z części pisemnej i ustnej zdobędzie największą ilością punktów

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEGO ETAPU KONKURSU
Pandemic situation – its influence on different parts of our lives.
Following a strict diet – a new trend or necessity in today’s reality?
Being an influencer, a new profession full of countless opportunities or a simple way to gain fame and money by selling one’s life.
Bardzo dziękuję panu Wojtkowi Krajewskiego za pomoc w organizacji finałowego etapu konkursu.


Katarzyna Szmiłyk