X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Pilskiego

17 kwietnia 2023 odbył się II etap konkursu-finał powiatowego konkursu z  języka angielskiego.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, doskonalenie kompetencji językowych, doskonalenie warsztatu oratorskiego, doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym.

Uczniowie pisali 30 minutowy test leksykalno-gramatyczny na poziomie zaawansowanym .Pięciu z najwyższą liczbą punktów przedstawiało pięciominutową ustną prezentację na jeden z wybranych  trzech tematów.

Wśród uczestników nie mogło zabraknąć uczniów Mechanika .Nasza reprezentacja składała się z trzech uczniów: doświadczonego w bojach ucznia klasy 4Rg-Marcina Kamińskiego oraz młodszej kadry uczniów klas pierwszych: Xaviera Bogdanowicza i Kamila Kosińca .Tym razem bez miejsc na podium (chociaż brakowało niewiele do wejścia do ścisłej czołówki) bogatsi o kolejne doświadczenia konkursowe godnie reprezentowali naszą szkołę. Dziękujemy