X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO


7 kwietnia odbył się I ETAP konkursu  organizowanego pod patronatem Starosty Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego: eliminacje szkolne, trzydziestominutowy test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Konkurs jest dwustopniowy:
Trzech najlepszych uczniów zakwalifikuje się na II ETAP: eliminacje i finał powiatowy 12 kwietnia 2022 r. od godz. 09:00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
Cele konkursu:

  • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego;
  • doskonalenie kompetencji językowych uczniów;
  • doskonalenie warsztatu oratorskiego;
  • doskonalenie i wzbogacenie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo. 

Katarzyna Szmiłyk