XVII Powiatowe obchody Dnia Zdrowia Piersi

Rak piersi jest drugim pod względem częstości (po raku płuca) nowotworem złośliwym na świecie, stanowiąc 25% wszystkich zachorowań. W Polsce rozpoznajemy rocznie blisko 19 tys. Raków piersi, najczęściej u kobiet. Bardzo rzadko może występować także u mężczyzn ( ok.2%). Wszystko to sprawia, że profilaktyka, czyli zapobieganie lub wczesne wykrywanie raka piersi, jest tak bardzo ważna. Dbajmy więc o siebie i najbliższych propagując wiedzę na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi.

Corocznie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pile biorą udział
w Powiatowych Obchodach Dnia Zdrowia Piersi i również w tym roku zaznaczyliśmy swoją obecność w Powiatowych Obchodach Dnia Zdrowia Piersi oraz w marszu zdrowia ulicami naszego miasta.