Zajęcia praktyczne uczniów branżowych szkół I stopnia

Do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie I oraz II klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia 2021 r. odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.