Zakończenie mobilności do Czech – ERASMUS+

27 października 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie mobilności do Ostrawy realizowanej we wrześniu 2022 r. z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”. W spotkaniu uczestniczył p. Piotr Danielewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, p. Daria Szostak – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, p. Donata Orzełek – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, koordynatorki projektu: p  Hanna Ciesielska i p. Katarzyna Pazdej, opiekun mobilności do Ostrawy – p. Renata Nagiewicz oraz główni bohaterowie uroczystości – uczestnicy mobilności, czyli 8 uczniów technikum informatycznego i 8 uczniów technikum mechatronicznego, wraz z rodzicami. Uczniowie zaprezentowali, jak wyglądało codzienne życie w Ostrawie, staże w przedsiębiorstwach oraz realizowany w Czechach program kulturowy, w ramach którego poznali nie tylko Ostrawę – określaną mianem przemysłowego serce Moraw, ale również mieli okazję zwiedzić jedną z najpiękniejszych stolic europejskich – Pragę, a także Brno – studenckie miasto, urzekające klimatem i bogactwem zabytków.

Uroczystość zakończyła się rozdaniem uczestnikom mobilności licznych certyfikatów, wśród których szczególnie cennym dokumentem  jest „Europass – Mobilność” oraz certyfikat potwierdzający udział w zagranicznym stażu, wystawiony przez naszą organizację partnerską – Educare et Labora s.r.o.

Wszystkim uczestnikom mobilności gratulujemy!

Educare et Labora s.r.o. dziękujemy  za wsparcie i organizację mobilności!