Zakończenie mobilności do Włoch – ERASMUS+

24 września 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie mobilności do Włoch realizowanej w lutym 2020 r. z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”. W spotkaniu uczestniczył Pan Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski, Pan Piotr Danielewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, Pan Roman Minocki – Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, Pani Daria Szostak – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Pani Donata Orzełek – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych oraz główni bohaterowie uroczystości – uczestnicy mobilności, czyli 10 uczniów technikum informatycznego i 6 uczniów technikum pojazdów samochodowych, wraz z rodzicami.

Uczniowie zaprezentowali, jak wyglądało codzienne życie w Bolonii, staże we włoskich przedsiębiorstwach oraz realizowany we Włoszech program kulturowy, w ramach którego poznali nie tylko piękną, wielokulturową Bolonię, znaną z najstarszego w Europie Uniwersytetu, ale również mieli okazję zwiedzić skarbnicę renesansu – Florencję, a także znaną z Szekspirowskiego dramatu klimatyczną Weronę.

Opiekunowie projektu: p. Hanna Ciesielska oraz p. Katarzyna Pazdej wyraziły przekonanie, że  wyjazd okazał się świetnym sposobem na poznanie innej kultury, a przede wszystkim podniesienie umiejętności językowych oraz zawodowych uczniów. Wyraziły podziękowania dla Pana Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego – za pomoc w najtrudniejszym momencie realizacji projektu oraz dla Pani Darii Szostak – Dyrektora szkoły – za cenne wskazówki i wsparcie merytoryczne.

Uroczystość zakończyła się rozdaniem uczestnikom mobilności licznych certyfikatów, wśród których szczególnie cennym dokumentem  jest „Europass – Mobilność” oraz certyfikat potwierdzający udział w zagranicznym stażu, wystawiony przez naszą organizację partnerską – IFOM. Wszystkim uczestnikom mobilności gratulujemy zaangażowania na stażach w przedsiębiorstwach, czego wyrazem są najwyższe oceny w dzienniczkach praktyk. Nasi uczniowie udowodnili, że dla współczesnego Europejczyka nie istnieją bariery językowe czy też kulturowe.

Hanna Ciesielska, Katarzyna Pazdej