„Zapal światło wolności”

„Zapal światło wolności” nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL, Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami w oknach stawiano symboliczne świeczki.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Pile przyłącza się do tego symbolicznego gestu
w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.