Zaproszenie do udziału w konkursie przyrodniczym

19 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się etap szkolny powiatowego  konkursu pn. „Walory przyrodnicze powiatu pilskiego”. Forma konkursu: test jednokrotnego wyboru.

Wszystkich chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. Katarzyny Senska lub p. Wioletty Szumańskiej.

Zalecana literatura dotycząca przyrody powiatu pilskiego oraz adresy stron internetowych:

 1. Król S. (red.) 1997. Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Owsianny P.M.2009 (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik – bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła. Ruta R. ( red.) 2020. Przyroda Piły- geografia, bioróżnorodność, historia. Klub Przyrodników, Piła- Świebodzin.
 3. Wolski E. ( red.) 2007. Po prawej stronie Noteci: przyroda powiatu pilskiego. Wydawnictwo Media, Piła.
 4. Ziółkowki G. ( red.) 2004. Przyrody Krajny Złotowskiej. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pracy Organicznej „Ekorozwój”. Wydawnictwo Urbański, Toruń.
 5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile-  http://www.pila.lasy.gov.pl/
 6. Nadleśnictwo Kaczory –  https://kaczory.pila.lasy.gov.pl/
 7. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra-  https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/
 8. Geoserwis-  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
 9. Natura 2000-  https://natura2000.gdos.gov.pl/
 10. Przyroda i jej ochrona- Region Wielkopolska- https://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/
 11. Wersja elektroniczna „Po prawej stronie Noteci – przyroda powiatu pilskiego”: http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_09/BIPF53D13921B40D3Z/Po_prawej_stronie_Noteci.pdf