Zimowa Szkoła Cyberbezpieczeństwa

Klasa 1CM (Technik informatyk o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”) uczestniczyła w Zimowej Szkole Cyberbezpieczeństwa, która jest skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie „CYBER.MIL z klasą”. Podczas zdalnego spotkania na platformie Teams uczniowie dowiedzieli się m.in. o popularnych cyberoszustwach, czy cyberatakach oraz jak się przed nimi chronić. Prelegentami są doświadczeni specjaliści Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz zaproszeni eksperci. Tematyka konferencji ma przyczynić się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wskazać skuteczne metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.