„Żołnierze Niezłomni”

W poniedziałek 14 marca 2022 roku odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z Panem Piotrem Tomaszem, zaproszonym przez nauczycieli historii „Mechanika”. Gość przy wsparciu prezentacji multimedialnej wygłosił ciekawą prelekcję „Antykomunistyczne Podziemie na Krajnie”.

„Żołnierze Niezłomni” zwani też „Żołnierzami Wyklętymi” byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz ZSRR  Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej.

W prelekcji uczestniczyły klasy mundurowe oraz uczniowie innych oddziałów „Mechanika”. Wobec sporego zainteresowania naszej młodzieży organizatorzy spotkania zamierzają zaprosić Pana Piotra Tomasza na kolejne prelekcje poświęcone Żołnierzom Niezłomnym działającym w przeszłości na terenie naszej małej Ojczyzny.