Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZST w Pile